Home

Agile werken

Whitepaper voor managers met lef

Markten, producten, klanten en inzichten veranderen continu. Dat vraagt om een manier van werken waarbij je als bedrijf, afdeling of werknemer constant kijkt hoe je zo efficiënt mogelijk de meeste waarde toevoegt. En dat is precies waar organisational agility om draait. Agile werken stelt organisaties namelijk in staat om klantgerichter, wendbaarder en veerkrachtiger te worden.


Agile werken begon in softwareontwikkeling, maar is inmiddels uitgegroeid tot beproefd gedachtegoed in alle werkvelden waar vernieuwing plaatsvindt. Bijvoorbeeld in HR of marketing. Agile werken gaat uit van kleine, multidisciplinaire teams die in korte cycli samenwerken. Deze teams werken autonoom: ze bepalen zelf de beste weg naar het doel dat ze samen met de opdrachtgever hebben gesteld. Mensen staan centraal binnen het agile-gedachtegoed. Hun interactie en samenwerking zijn de succesfactoren voor elk project, niet het proces waarin die samenwerking wordt gegoten of de tools die ze gebruiken. Een ander belangrijk uitgangspunt van het agilegedachtegoed is dat een agile team zo snel mogelijk komt tot een product dat waarde toevoegt: het minimal viable product. Dat hoeft niet per se een fysiek product te zijn. Een dienst, strategie of oplossing voor een probleem kan ook. De opdrachtgever en het team overleggen regelmatig om in te spelen op voortschrijdend inzicht. Zo breiden ze een basale versie stap voor stap verder uit. Omgaan met verandering is daarom ook een essentieel onderdeel van agile werken.


Lees in de whitepaper Agile werken over de voordelen van agile werken en over onze ervaringen met agile werken binnen KPN. Ook zetten we uiteen wat volgens ons de belangrijkste aandachtspunten zijn als u een agiletransformatie overweegt. Zo krijgt u een goed beeld van het begrip agile werken en de mogelijkheden die dit biedt voor uw organisatie.