Home

The Technology Book

The technology trends KPN has on its radar

Met The Technology Book van KPN duiden onze experts de 13 belangrijkste technologietrends van morgen.

Wat is blockchain - of beter gezegd “Distributed Ledger” - en wat betekent het voor KPN? Wat kunnen consumenten van 5G verwachten? Wat is Photonics en waarom kan het nu al relevant zijn voor uw organisatie? Waarom is Edge Computing belangrijk?

In The Technology Book gaan de experts van KPN op zoek naar antwoorden op deze vragen. Zij selecteerden 13 technologie trends die KPN momenteel op zijn radar heeft. Voor elke trend beantwoordden zij de volgende 5 vragen: Wat is het en waarom is het belangrijk? Wat zijn de verwachte ontwikkelingen? Wie doet wat? Wat betekent het voor KPN en onze klanten? Wat zijn de onderliggende technologieën? De volgende trends komen aan bod in The Technology Book:

 • 5G
 • Next Generation Access and Connectivity
 • The Internet of Things
 • Artificial Intelligence
 • The Future of Photonics
 • Programmable Networks SDN and NFV
 • Edge Computing: Integration of Cloud and Network
 • Data Analytics
 • Enabling Platform Services / APIs
 • Information Security
 • Information-Centric Networking
 • Smart Cities
 • Distributed Ledger (or Block Chain) Technology

Download hieronder een gratis exemplaar van het Engelstalige The Technology Book.