Home > Markten > Industrie & Dienstverlening

De marktontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Bedrijven staan dan ook voor de uitdaging hier snel, soepel en kostenefficiënt op in te springen. Dat vraagt om nieuwe businessmodellen, slimmere samenwerkingsvormen en inzet van nieuwe technologieën. Denk aan cloudtoepassingen die iedereen flexibel, veilig én voordelig kan gebruiken. Zo kunnen bedrijven blijven inspelen op de wensen en behoeften van klanten. Mondige klanten die steeds hogere eisen stellen aan kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit van producten en diensten.

Voor ICT-organisaties van grote bedrijven betekenen deze trends een forse uitdaging. Ze moeten hun ‘ICT-landschap’ – inclusief processen, techniek én mensen – opnieuw inrichten. Daarbij krijgen ze steeds meer een leidende, in plaats van volgende rol. Dat brengt de nodige gevolgen met zich mee. Zo wordt ICT steeds meer architect en katalysator van bedrijfsinnovaties, moet de hele ICT-organisatie naar een hoger volwassenheidsniveau groeien en topprioriteit geven aan compliancy, security en duurzaamheid.

Klantcase Breman

Wat wij kunnen betekenen

KPN Consulting adviseert bedrijven over hoe zij hun ICT-landschap op een toekomstbestendige manier kunnen (her)inrichten. We adviseren over de keuzes die hierbij komen kijken en desgewenst implementeren we de veranderingen. Daarbij kijken we niet alleen naar de techniek, maar richten we ons juist op de processen en de mensen die met de veranderingen te maken krijgen.
Onze referenties

            

           

           

Wat wij kunnen betekenen

KPN Consulting adviseert bedrijven over hoe zij hun ICT-landschap op een toekomstbestendige manier kunnen (her)inrichten. We adviseren over de keuzes die hierbij komen kijken en desgewenst implementeren we de veranderingen. Daarbij kijken we niet alleen naar de techniek, maar richten we ons juist op de processen en de mensen die met de veranderingen te maken krijgen.
Onze referenties