Home > Thema's > Adoptie

ICT neemt meer dan ooit een prominente plaats in binnen organisaties. De meeste organisaties zijn voortdurend op zoek naar de laatste mogelijkheden die ICT biedt. Het is daarmee een belangrijke driver voor de veranderingen die binnen organisaties plaatsvinden. Daarmee is het samenspel tussen techniek en mens van cruciaal belang geworden voor succes.

 

Bij de implementatie van ICT verdient de factor mens dan ook alle aandacht. Medewerkers zijn kritisch geworden. Zij hebben ervaring met ICT in de eigen privé-omgeving, en die is gebruiksvriendelijk, effectief en intuïtief. Datzelfde verwachten zij van uw ICT. Nog een reden om juist nú stil te staan bij de adoptie van nieuwe technologie. Want u realiseert pas maximaal rendement als medewerkers de nieuwe toepassingen kennen, accepteren en er volledig vertrouwd mee zijn. Dat vraagt om een gedragsverandering. Oude werkwijzen loslaten en nieuwe technologie gebruiken als een tweede natuur. Wij noemen dat New Technology Adoption.

Succesfactor: de mens

Adoptie van nieuwe technologie is een gedragsverandering

Dat begint met bewustzijn en gaat – via begrip en positieve houding – steeds een stap verder. Vanuit verandermanagement is er veel bekend over deze stappen en over de risico’s op afhaken. Gebruik die kennis en vergroot de kans op een geslaagde adoptie. Wijs daarom in een vroeg stadium een adoptieverantwoordelijke aan die de gedragsverandering begeleidt. De beoogde gebruiker moet leren dat er een nieuwe ICT-oplossing is, begrijpen waarom dat nodig is, weten hoe dat toegepast kan worden in zijn dagelijkse werkzaamheden, en wat er precies van hem verwacht wordt. En hij moet het daarna ook echt doen. Wat daarbij helpt is dat hij inziet welk voordeel het hem biedt.

 

Er zijn meer factoren om rekening mee te houden, zoals de cultuur en leiderschap in de organisatie, of de bereidwilligheid van gebruikers om te veranderen. Met de juiste begeleiding adopteren medewerkers de nieuwe technologie. KPN heeft dit veranderproces bij veel organisaties meegemaakt. Onze veranderexperts weten wat in praktijk werkt en wat niet. Met die ervaring helpen we u graag naar een geslaagde adoptie. En een succesvolle introductie.

Adoptie van nieuwe technologie is een gedragsverandering

Dat begint met bewustzijn en gaat – via begrip en positieve houding – steeds een stap verder. Vanuit verandermanagement is er veel bekend over deze stappen en over de risico’s op afhaken. Gebruik die kennis en vergroot de kans op een geslaagde adoptie. Wijs daarom in een vroeg stadium een adoptieverantwoordelijke aan die de gedragsverandering begeleidt. De beoogde gebruiker moet leren dat er een nieuwe ICT-oplossing is, begrijpen waarom dat nodig is, weten hoe dat toegepast kan worden in zijn dagelijkse werkzaamheden, en wat er precies van hem verwacht wordt. En hij moet het daarna ook echt doen. Wat daarbij helpt is dat hij inziet welk voordeel het hem biedt.

 

Er zijn meer factoren om rekening mee te houden, zoals de cultuur en leiderschap in de organisatie, of de bereidwilligheid van gebruikers om te veranderen. Met de juiste begeleiding adopteren medewerkers de nieuwe technologie. KPN heeft dit veranderproces bij veel organisaties meegemaakt. Onze veranderexperts weten wat in praktijk werkt en wat niet. Met die ervaring helpen we u graag naar een geslaagde adoptie. En een succesvolle introductie.

Volg ons op Twitter