Home > Expertise > Adoption & Transformation

ICT heeft grote impact op het functioneren van organisaties. Het opent de wereld naar ongekende mogelijkheden, maar brengt ook complexe vraagstukken met zich mee. Als levensader van organisaties is ICT inmiddels onmisbaar voor bijna alle bedrijfsprocessen. En daarmee is het richtinggevend voor de strategie en de doelstelling van de organisatie. 

Ook uw organisatie verandert continu om beter te kunnen (samen)werken: technologische innovaties, efficiëntere werkprocessen, Het Nieuwe Werken. Al deze veranderingen vragen om aanpassingen aan processen en technologie, maar vooral om veranderingen in het gedrag van mensen en de organisatie als geheel. Aan u de uitdaging betekenisvolle resultaten te realiseren.

Digitale transformatie

KPN Consulting geeft organisaties en mensen richting. We helpen ze om – vaak complexe – veranderingen te realiseren en de kansen van morgen beter te benutten. Daarbij maken we de juiste vertaalslag: van ICT naar de business én vice versa. We helpen ICT-organisaties bij het verbeteren van hun dienstverlening door het maken van heldere keuzes en het uitzetten van de lijnen voor de komende jaren. En we begeleiden teams en mensen bij het gericht bewegen en ontwikkelen, zodat zij beter leiding en vorm geven aan veranderingsprocessen. Onze diensten

KPN Consulting geeft organisaties en mensen richting. We helpen ze om – vaak complexe – veranderingen te realiseren en de kansen van morgen beter te benutten. Daarbij maken we de juiste vertaalslag: van ICT naar de business én vice versa. We helpen ICT-organisaties bij het verbeteren van hun dienstverlening door het maken van heldere keuzes en het uitzetten van de lijnen voor de komende jaren. En we begeleiden teams en mensen bij het gericht bewegen en ontwikkelen, zodat zij beter leiding en vorm geven aan veranderingsprocessen. Onze diensten