Home

Markten, producten, klanten en inzichten veranderen continu. Dat vraagt om een manier van werken waarbij je als bedrijf, afdeling of werknemer constant kijkt hoe je zo efficiënt mogelijk de meeste waarde toevoegt. En dat is precies waar organisational agility om draait. Agile werken stelt organisaties namelijk in staat om klantgerichter, wendbaarder en veerkrachtiger te worden.


Agile werken begon in softwareontwikkeling, maar is inmiddels uitgegroeid tot beproefd gedachtegoed in alle werkvelden waar vernieuwing plaatsvindt. Bijvoorbeeld in HR of marketing. Agile werken gaat uit van kleine, multidisciplinaire teams die in korte cycli samenwerken. Deze teams werken autonoom: ze bepalen zelf de beste weg naar het doel dat ze samen met de opdrachtgever hebben gesteld. Mensen staan centraal binnen het agile-gedachtegoed. Hun interactie en samenwerking zijn de succesfactoren voor elk project, niet het proces waarin die samenwerking wordt gegoten of de tools die ze gebruiken. Een ander belangrijk uitgangspunt van het agilegedachtegoed is dat een agile team zo snel mogelijk komt tot een product dat waarde toevoegt: het minimal viable product. Dat hoeft niet per se een fysiek product te zijn. Een dienst, strategie of oplossing voor een probleem kan ook. De opdrachtgever en het team overleggen regelmatig om in te spelen op voortschrijdend inzicht. Zo breiden ze een basale versie stap voor stap verder uit. Omgaan met verandering is daarom ook een essentieel onderdeel van agile werken.

Agile werken binnen KPN

De voordelen van agile werken
Naar agile werken is volop onderzoek gedaan. De voordelen zijn duidelijk: agile werken vergroot het lerend vermogen van teams, maakt organisaties wendbaarder, teams efficiënter en individuen succesvoller. Agile organisaties combineren meesterschap, gezamenlijke focus en verantwoordelijkheid met een cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om te innoveren, risico’s te nemen en fouten te maken. Door met agile werken aan de slag te gaan, worden bedrijven toekomstvaster en vergroten ze de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers en klanten. Bovendien zorgt het voor aantrekkelijk werkgeverschap. Werknemers zoeken steeds meer naar autonomie, mogelijkheden om hun vakmanschap te vergroten en zingeving. Tot slot zorgt agile werken uiteindelijk ook voor een hogere NPS en betere financiële resultaten.

Aan de slag met agile
Zeker voor grote organisaties heeft de overgang naar agile werken veel voeten in de aarde. Het vraagt vaak om een volledige cultuuromslag. Een agile-transformatie gaat namelijk veel verder dan het implementeren van bepaalde werkmethodes. Het begint bij de mensen zelf. Alleen met voldoende draagvlak en betrokkenheid kan de corporate agility beetje bij beetje groeien. Een agile-transformatie heeft dan ook de meeste kans van slagen als het natuurlijk ontstaat vanuit allerlei plekken in de organisatie. Organisaties kunnen dat ondersteunen en stimuleren met coaching, trainingen en inspiratiesessies bij agile bedrijven. Hoe meer teams succesvol agile werken, hoe meer mensen geïnteresseerd raken. Tot slot is het uitermate belangrijk om te blijven leren en te blijven vernieuwen. Een agile-transformatie is nooit af.

De voordelen van agile werken
Naar agile werken is volop onderzoek gedaan. De voordelen zijn duidelijk: agile werken vergroot het lerend vermogen van teams, maakt organisaties wendbaarder, teams efficiënter en individuen succesvoller. Agile organisaties combineren meesterschap, gezamenlijke focus en verantwoordelijkheid met een cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om te innoveren, risico’s te nemen en fouten te maken. Door met agile werken aan de slag te gaan, worden bedrijven toekomstvaster en vergroten ze de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers en klanten. Bovendien zorgt het voor aantrekkelijk werkgeverschap. Werknemers zoeken steeds meer naar autonomie, mogelijkheden om hun vakmanschap te vergroten en zingeving. Tot slot zorgt agile werken uiteindelijk ook voor een hogere NPS en betere financiële resultaten.

Aan de slag met agile
Zeker voor grote organisaties heeft de overgang naar agile werken veel voeten in de aarde. Het vraagt vaak om een volledige cultuuromslag. Een agile-transformatie gaat namelijk veel verder dan het implementeren van bepaalde werkmethodes. Het begint bij de mensen zelf. Alleen met voldoende draagvlak en betrokkenheid kan de corporate agility beetje bij beetje groeien. Een agile-transformatie heeft dan ook de meeste kans van slagen als het natuurlijk ontstaat vanuit allerlei plekken in de organisatie. Organisaties kunnen dat ondersteunen en stimuleren met coaching, trainingen en inspiratiesessies bij agile bedrijven. Hoe meer teams succesvol agile werken, hoe meer mensen geïnteresseerd raken. Tot slot is het uitermate belangrijk om te blijven leren en te blijven vernieuwen. Een agile-transformatie is nooit af.