Home > Markten > Overheid

In 2020 kan iedere ambtenaar overal werken met elk willekeurig apparaat en op elk tijdstip. Op een veilige en makkelijke manier heeft hij toegang tot zijn documenten, communiceert hij moeiteloos met collega’s én kan hij informatie ontsluiten om zijn klanten – burgers en bedrijven – zo goed mogelijk te bedienen. De overheid werkt aan een compacte, dienstverlenende en transparante organisatie.


Zowel lokaal als centraal staat zij voor bezuinigingen, schaalvergroting en digitalisering. Zo gaat de overheid steeds meer interdepartementaal samenwerken, integreert ICT en stoot datacenters af. Gemeentes worden samengevoegd om hun bestuurskracht te vergroten, van de 408 gemeentes in 2013 zal minder dan de helft blijven bestaan. Ondertussen zet de digitalisering onverminderd door: de dienstverlening van overheden aan haar burgers en bedrijven verloopt steeds vaker digitaal.

Toegevoegde waarde

De beweging naar een compactere overheid kan niet zonder een sterke en betrouwbare ICT-basis. Van goed ontsloten digitale werkplekken tot groene en veilige, in Nederland gevestigde, datacenters. Net zo onmisbaar als betrouwbare datacenters en netwerkverbindingen is weten bij wie je de juiste kennis haalt. Verbinding leggen tussen overheidsinstanties, ambtenaren, burgers en bedrijven, zien wij als een belangrijke taak. Een taak die zonder ICT onuitvoerbaar is. Met de juiste inzet van ICT realiseren overheden sneller hun ambities: betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, een soepeler samenwerking en dat tegen lagere kosten.


Wat wij kunnen betekenen

Van meldkamers tot de inrichting van SSO’s: wij zijn vrijwel overal binnen de overheid actief. Daarnaast vervullen wij steeds vaker de rol van trusted advisor. Samen werken we bijvoorbeeld aan betere (e-)dienstverlening, zodat de overheid 24/7 klaar kan staan voor de samenleving, burgers en bedrijven. We adviseren over de keuzes die hierbij komen kijken en desgewenst implementeren we de veranderingen. Daarbij kijken we niet alleen naar de techniek, maar richten we ons juist op de processen én de mensen die met de veranderingen te maken krijgen.


Onze referenties