Home > Markten > Zorg

Het Nederlandse zorgstelsel is bijzonder doordat publiek en privaat hier hand in hand gaan. Kwalitatief is onze zorg ook van een zeer hoog niveau. Door bezuinigingen, de oprukkende vergrijzing en de roep om meer marktwerking, staan het stelsel en de kwaliteit echter onder druk. In de zorgsector is een optimale verbinding tussen mensen, informatie en technologie van essentieel belang. KPN Consulting laat ICT voor u werken met passende oplossingen. Daardoor kunnen uw mensen zich volledig concentreren op het bieden van goede zorg.KPN Consulting heeft zich altijd verbonden gevoeld met de zorg. We vertalen de ervaringen uit het bedrijfsleven – van Het Nieuwe Werken en e-learning tot het toepassen van social media en andere slimme technologische oplossingen – graag naar uw zorginstelling. Dat doen we samen met diverse gespecialiseerde partners in de zorg. Zij zorgen voor de zorgspecifieke hard- en software, wij verbinden de juiste mensen, informatie en technologie. Daarbij maken we gebruik van onze ervaring in de zorg: niet alleen participeren we in maatschappelijke projecten en praten we mee over thema’s als vitaliteit op het werk en eHealth, we zorgen ook dat langdurig zieke kinderen in contact kunnen blijven met hun klas en dat mensen met dementie dichter bij familie en vrienden kunnen zijn.

Klantcase Zorgbalans

Wat wij kunnen betekenen

KPN Consulting kan de zorg voor uw ICT hierbij uit handen nemen. Innovatieve technologieën in de ICT bieden de zorgsector mogelijkheden om de dienstverlening beter en betaalbaar te maken. Wij helpen graag bij het opbouwen van een efficiënt en goed georganiseerde ICT. Bijvoorbeeld door informatie te stroomlijnen, complexiteit weg te werken of gebruikers te ondersteunen. Ook kunnen we bij fusies heldere ICT-architectuurplannen ontwerpen en afspraken maken over verantwoordelijkheden. Zo kunt u zich blijven richten op de patiënt en uw zorgproces.

Onze referenties

         

          


Wat wij kunnen betekenen

KPN Consulting kan de zorg voor uw ICT hierbij uit handen nemen. Innovatieve technologieën in de ICT bieden de zorgsector mogelijkheden om de dienstverlening beter en betaalbaar te maken. Wij helpen graag bij het opbouwen van een efficiënt en goed georganiseerde ICT. Bijvoorbeeld door informatie te stroomlijnen, complexiteit weg te werken of gebruikers te ondersteunen. Ook kunnen we bij fusies heldere ICT-architectuurplannen ontwerpen en afspraken maken over verantwoordelijkheden. Zo kunt u zich blijven richten op de patiënt en uw zorgproces.

Onze referenties